bijdrage # 1 | PLANKENKOORTSMETEROLOGIE | j. palias

inleiding tot het programma met als doel de programmaonderdelen met elkaar in verband te brengen zonder ze noemenswaardig te beschadigen; ze onder te brengen in een voor ieder als nieuw te ervaren ordening, die best vergeleken mag worden met chaos.

j.palias, plankenkoortsmeterologie, crimmp_17, ocw, podium voor kleinschaligheden

aan het eind van zijn betoog riep j. palias het ocw-publiek op, een individuele bijdrage aan de avond te leveren. _op een post-it papiertje noteerden de individuele bezoekers, als neerslag van de gemeenschappelijk ondergane luchtverplaatsing, trefwoorden die dienden als grondstof voor een collectief visueel gedicht. _j.palias smeedde de woordenschat om tot een tekst die, alleszins onbegrijpelijk, de crimmp_17 ervaring op rake wijze samenvat.

je kunt de tekst hier als pdf-bestand downloaden.