bijdrage # 1 | PLANKENKOORTSMETEROLOGIE | j. palias

inleiding tot het programma met als doel de programmaonderdelen met elkaar in verband te brengen zonder ze noemenswaardig te beschadigen; ze onder te brengen in een voor ieder als nieuw te ervaren ordening, die best vergeleken mag worden met chaos.

Bekijk deze film full screen op Vimeo door op de titel in de linkerbovenhoek te klikken.

j.palias, plankenkoortsmeterologie, crimmp_17, ocw, podium voor kleinschaligheden

aan het eind van zijn betoog riep j. palias het ocw-publiek op, een individuele bijdrage aan de avond te leveren. _op een post-it papiertje noteerden de individuele bezoekers, als neerslag van de gemeenschappelijk ondergane luchtverplaatsing, trefwoorden die dienden als grondstof voor een collectief visueel gedicht. _j.palias smeedde de woordenschat om tot een tekst die, alleszins onbegrijpelijk, de crimmp_17 ervaring op rake wijze samenvat.

je kunt de tekst hier als pdf-bestand downloaden.