terug naar overige projecten

OFF-CRIMMP_CINEMA_04

off_crimmp_cinema, ocw, podium voor kleinschaligheden, rotterdam

 

off-crimmp_cinema is een leerzame vorm van nablijven in een tot bioscoop omgetoverd voormalig klaslokaal aan de drievriendenstraat. _uitgangspunt van de programmering is het tonen van werk van aan rotterdam verbonden videokunstenaars en filmmmakers in een intieme informele setting. _het programma is samengesteld door filmmaker noud heerkens

programma:

# 1 | marleine van der werf | the prediction machine | 2017 | 15'11"

in deze korte documentaire staat het onderzoek van wetenschapper floris de lange centraal. _in zijn 'prediction lab' onderzoekt hij wat verwachtingen met onze waarneming doen. _na het zien van o.a. de film ‘robocop’ raakte floris geïnteresseerd in het menselijke brein en of je deze zou kunnen reproduceren. _maar toen hij zich realiseerde dat er nog geen robot is die zo goed kan zien als wij, werd dat zijn eerste stap in zijn onderzoek om het brein beter te begrijpen

the prediction machine is een mooie samensmelting van vorm en inhoud. _de gebruikte lenzen, camerastandpunten en montage zorgen soms voor een bijna misselijkmakende ervaring, maar doordringen de kijker tegelijkertijd wel van de chaos aan informatie waarvan je brein de hele dag door maar chocola moet zien te maken. _dit ondersteunt heel beeldend het wetenschappelijke én persoonlijke verhaal dat floris de lange ondertussen vertelt. _na het zien van deze film is je ontzag voor je brein weer een beetje gegroeid (recensie van erica renckens in nemo-kennislink)
web • marleinevdwerf.com/

 

off-crimmp_cinema_04, michiel van bakel, forrest paths (forget heidegger), ocw, podium voor kleinschaligheden, rotterdam

# 2 | michiel van bakel | forest paths (forget heidegger) | 2018 | 3' 39"

een verwrongen, betoverende wandeling door een bos. _geanimeerde stilstaande foto's onthullen beweging en licht op de bospaden die anders onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. _van bakel maakte een 'scanner-camera' die het menselijk zicht uitbreidt tot bijna-infrarood licht op een buitenaardse manier. _wat is het fenomeen visie? _wat is het fundamentele verschil tussen wat een robot onderscheidt, wat een vliegend insect waarneemt of de waarneming van de mens?

inspiratie: ’hout’ is een oud woord voor ’bos’. _door het bos lopen paden die, meestal overwoekerd, abrupt eindigen waar het bos nog onbegaan is. _ze heten holzwege. _ieder pad volgt zijn eigen weg binnen hetzelfde bos. _vaak lijken ze op elkaar maar dat is slechts schijn. _houthakkers en boswachters kennen die paden. _zij weten wat het betekent om op een holzweg te zijn*. (uit het voorwoord van martin heideggers holzwege, 1950)
* de nederlandse vertaling van het spreekwoord auf dem holzweg sein luidt: ‘op de verkeerde weg zijn.’

mensen hebben technologie dusdanig in hun onderbewustzijn opgenomen dat zij erdoor zijn gaan besturen, alsof het vorm van telekinese is. _wordt het niet eens tijd, om een flexibeler en toleranter houding tegenover technologie aan te nemen? _tijd om de ketens met het verleden te breken? _tijd, misschien, om heidegger te vergeten? (neil leach in forget heidegger, 2006)

martin heidegger beweerde ooit, dat we ‘onvrij en geketend aan technologie blijven’ tenzij we die technologie in twijfel trekken. _een visie die vandaag de dag niet door iedereen wordt gedeeld. _in forest paths wordt onze verbondenheid met zowel de technologie als onze natuurlijke leefomgeving onthuld door de wijze waarop de camera ons helpt om het bos te interpreteren en de manier waarop anders onzichtbare aspecten van de ‘natuur’ zichtbaar worden gemaakt. _met forest paths hoopt van bakel onze verwondering en ons kritisch bewustzijn aan te wakkeren

forest paths werd gesteund door het nederlands filmfonds en het mondriaan fonds 
web • michielvanbakel.nl/

 

off-crimmp_cinema_04, gerco de ruyter, grid corrections, ocw, podium voor kleinschaligheden, rotterdam

# 3 | gerco de ruijter | grid corrections | 2018 | 2'40"

deze film is gemaakt door het thomas jefferson's grid te ontginnen in google earth. _thomas jefferson bedacht na de burgeroorlog rond 1785 een systeem om het westen van de verenigde staten te ontsluiten waardoor boeren er zich konden vestigen. _hij verdeelde het land in een raster van exact vierkante mijlen. _omdat de aarde rond is moeten afwijkingen door de bolling van het aardoppervlak worden verrekend. _immers, het raster kent maar twee dimensies. _de noord-zuid begrenzingen van het grid liggen op de lengtegraden, die naar het noorden toe vernauwen. _de wegen die die grenslijnen volgen moeten om de 24 mijl een scherpe bocht maken om de vertekening te compenseren: grid corrections

web • gercoderuijter.com

 

# 4 | michal osowski & polly wilson | status-presence-conceivable | 2018 | 15' - 20 '

interactieve performance met beweging en beeld in de erker van het gebouw

light graffiti is een speciaal door michal osowski ontwikkelde interactieve videotechniek, die bewegingspatronen van een fysiek lichaam in de driedimensionale ruimte vertaalt naar een tweedimensionale projectie. _om de verschijningsvorm van het bewegende lichaam zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van lichtsporen: een performster beweegt door de ruimte met aan haar handen, benen, hoofd en andere lichaamsdelen bevestigde led-lampjes. _een computer volgt haar bewegingen via een camera en vertoont de afgelegde weg van haar bewegende lichaamsdelen via een beamer als oplichtend lijnenspel op het virtuele ’canvas’ van een plat projectievlak. _bewegingen worden in real-time omgezet in lichtbeelden, waardoor de performster het effect van haar handelingen kan waarnemen alsof ze in de spiegel kijkt. _de performance is gericht op het bereiken van een toestand van perceptieve feedback, dat wil zeggen: de aanhoudende loop tussen bewegingsapparaat en zintuigen die ontstaat, wanneer het visuele of auditieve waarnemingsapparaat wordt geprikkeld door een beweging en wanneer de waarneming van die beweging vervolgens een nieuwe beweging uitlokt die, eenmaal waargenomen, op zijn beurt weer een beweging uitlokt, enz. in een voortdurende terugkoppeling. _zolang de performer blijft bewegen gaat de beeldenstroom voort, oude lichtsporen vervagen en worden door nieuwe vervangen. _beelden vloeien in elkaar over en vormen een dynamisch en onvoorspelbaar verhaal. _als de bewegingen van de performer stokken, dooft het licht langzaam uit

 

----------------------- PAUZE ----------------------------

 

off-crimmp_cinema_04, mirjam somers, guardian, time #02, ocw, podium voor kleinschaligheden, rotterdam

# 5 | mirjam somers | guardian, time #02 (try-out) | 2018 | 5'06"

als kind en dier beide geassocieerd worden met onschuld en met het kunnen leven in het hier en nu, wat betekent het dan wanneer dit dier een getraumatiseerde neurotische schim vormt van zijn eigen dierlijkheid?

in guardian bevinden zich in een sprookjesachtig prehistorisch landschap een meisje en een neushoorn tegenover elkaar._de neushoorn volgt elke beweging van het meisje. _het meisje is echter zo in beslag genomen door het opgraven van eieren, dat ze de neushoorn amper opmerkt. _guardian is het tweede videowerk in het vierluik time, waarin de natuur, het dier en het kind samengebracht zijn. _de werken vormen een venster naar een archaïsche wereld. _hoewel het een vreedzame wereld is waarin dier en kind naast elkaar leven, lijken ze vervreemd van hun omgeving en elkaar, geplaatst in een zorgvuldig opgebouwd diorama. _guardian roept vragen op over overlevering en overleven, over tijdelijkheid en eeuwigheid en over kwetsbaarheid en onschuld
web • mirjamsomers.nl/

 

off-crimmp_cinema_04, bart vegter, four moves, ocw, podium voor kleinschaligheden, rotterdam

# 6 | bart vegter | FOUR MOVES (… four ways to leave home, four ways to hold time…) | 1987 | 7’

cut-out animatie bestaande uit vier delen, die elk een eigen abstracte variatie laten zien op het thema kleur en beweging met muziek van floris kolvenbach

bart vegter (1940-2011) liet zich als autodidact vooral inspireren door de werkwijze van makers als en paul de mol en de experimentele cinema uit de jaren zeventig en tachtig. _voordat hij op veertigjarige leeftijd abstracte films ging maken, doorliep hij de technische universiteit in eindhoven en werkte hij in de laboratoria van shell en philips. _hij laat in omvang een bescheiden oeuvre na dat uitblinkt in zorgvuldigheid en vakmanschap. _in de beginjaren werkte hij met behulp van traditionele animatietechnieken, in zijn laatste films ontwikkelde hij een nog eigenzinniger stijl met zijn zelfgeschreven computerprogramma’s zoals in NACHT-LICHT, SPACE-MODULATION en FOREST VIEWS

 

# 7 | eva wijers | humanoid | 2018 | 6' 36"

humanoid - of ‘human of-iets-dergelijks’ - is een 2D 'frame to frame'-animatiefilm met een filosofische insteek. _humanoid verkent de wijze waarop ons menselijk zelfbeeld wordt beïnvloed door de opkomst van kunstmatige intelligentie. _het project is geïnspireerd op het boek 'life 3.0' van max tegman, waarin een duizelingwekkend beeld wordt geschetst van de mogelijk nabije toekomst. _vorm en inhoud zijn niet te scheiden in deze minimalistische zwart-witfilm

web • evawijers.nl/

 

off-crimmp_cinema_04, noud heerkens, an invitation to dance, ocw, podium voor kleinschaligheden, rotterdam

# 8 | noud heerkens | an invitation to DANCE (try-out) | 2018 | 9'02"

er zijn vijf lichamen, vijf individuen, ieder is op zichzelf. _ze kunnen niet stoppen met dansen, die overgave maakt ze menselijk. _samen vormen ze een autonome wereld waar eigen regels gelden

web • invitationtodance.nl

 

de bezoekers kregen het off-crimmp_cinema_04-programma uitgereikt

klik hier om de PRINTVERSIE van het programma als pdf-bestand (91 kb) te klik downloaden

data off-crimmp_cinema_04: vrijdagavond 26 en zaterdagavond 27 oktober 2018 vanaf 20.30 uur

samenstelling programma: noud heerkens | facilitering en vormgeving: podium ocw / arnold schalks