terug naar de plank

OFF-CRIMMP_CINEMA_06

zaterdagavond 8 oktober - aanvang 20.30 uur

het laatste off-crimmp_cinema-programma met door noud heerkens geselecteerd werk van aan rotterdam verbonden videokunstenaars en filmmmakers vond bijna 3 jaar geleden, in oktober 2018 plaats. _tijdens de corona-blokkade stapelden de films die noud wilde tonen zich op. _toen het weer kon, presenteerde podium ocw off-crimmp_cinema_06, met:

 

• DOORLOPEND IN DE GANG

M.L. JANUARY 2021 | nanouk leopold | 2021

M.L. JANUARY 2021 | LeopoldEmmen | 2021 | meer-kanaals video installatie, hd video, geluid | 25' | taal: nederlands

makky leest januari 2021

elke dag is één briefje.
makky schrijft op wat er gebeurt op een dag.
zo maakt zij onderscheid tussen haar dagen.

de briefjes stapelen zich op en worden bewaard in een plastic emmer.
een archief van jaren ligt klaar om geraadpleegd te worden.
wat gebeurde er op 20 Januari 2008?

makky is tachtig en komt liever niet meer buiten.
ze leeft in haar herinneringen.

web • https://www.leopoldemmen.nl/

 

• OP SCHERM

AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD | robert glas | 2020

# 1. AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD | robert glas | 2020 | 4K video, two channel | 32’| taal: nederlands

spel: emma pelckmans & raoul copier | d.o.p.: tom enzler | geluid op de set: marzouk magouz | audio nabewerking: victor bontje | advies pleitnota: mr. dr. johannes bijlsma, prof. dr. gerben meynen (universiteit utrecht)

vanuit een almaar toenemende politieke druk op veiligheid en preventie hebben risicotaxatie-instrumenten zoals OxRec in de afgelopen twee decennia een vaste plaats verworven in de nederlandse reclasseringspraktijk. _instrumenten zoals OxRec berekenen het risico op het begaan van strafbare feiten door feitelijke gegevens over de persoon in kwestie – woonadres, strafblad, drinkgedrag, relationele status, etc. – te combineren met wetenschappelijk vastgestelde correlaties tussen deze factoren en crimineel gedrag. _vanuit het idee dat voorspelbaar gedrag nooit het product van vrije wil kan zijn onderzoekt het project ‘afwezigheid van alle schuld’ de juridische implicaties van de ambitie om crimineel gedrag accuraat te kunnen voorspellen. _het hoofdonderdeel van het project is een korte fictiefilm. _een advocaat probeert een man die terechtstaat voor de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) vrij te pleiten, en voert hierbij een eerdere voorspelling van zijn gewelddadige gedrag op als bewijs voor zijn gebrekkige wilsvrijheid

 

AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD | robert glas | 2020

op zaterdagavond 8 oktober leidde robert glas zijn film live in | voertaal: engels

web • https://www.robertglas.nl/

 

---------------------- PAUZE -------------------------

 

THE NIPPLE WHISPERER | jan van dyck | 2021

# 2. THE NIPPLE WHISPERER | jan van dyck | 2021 | 15'16" | taal: nederlands, frans, engels, engels ondertiteld

maurice sanders heeft een gave. _hij is een tepelfluisteraar. _ooit stond hij bekend als "magic sandy". _maar dat was jaren geleden, voordat doris, een beroemd model en de muze van sander, ziek werd. _nu, na meer dan een decennium, wil doris maurice weer ontmoeten

met: denis lavant als maurice sanders, wendy dresner als doris vinter en wim willaert als david jansen

web • https://www.shortoftheweek.com/2022/04/14/the-nipple-whisperer/

 

BOGWATERS | michiel van bakel | 2022

# 3. BOGWATERS | michiel van bakel | 2022 | 4'25"

twee kanalen in een beschermd natuurgebied* lopen kilometerslang parallel aan elkaar op een steenworp afstand. _de camera beweegt over het wateroppervlak en versnelt om van het ene in het andere kanaal te vliegen. _de beelden verschieten van zwartwit naar infrarood en we bezien het natuurgebied vanuit een ander kleurenspectrum en met een andere snelheid. _een verbeelding van een totaal andere perceptie, zoals door de ogen van een libel, die andere golflengten waarneemt en vele malen sneller, >200 beelden per seconde, kan ‘zien’ dan een mens. _de tocht eindigt waar de twee kanalen samenvloeien; bij het water aan de voet van een stille getuige, een overgroeide bunker

* het is wonderlijk te constateren dat de voormalig exploitatie waterwegen van de peel nu zelf zijn uitgegroeid tot natuurreservaat te midden van de extreem intensieve veehouderij die een bedreiging vormt voor de biodiversiteit.

achtergrondinformatie: geografische en persoonlijke geschiedenis: michiel van bakel groeide op langs het kanaal de helenavaart, en zijn vader plande vlakbij utopische kunstprojecten: https://www.gerritvanbakel.org/gloeiige-man-project

opnametechniek: geanimeerde foto’s, full spectrum dslr, infrared filters & scannercamera https://www.michielvanbakel.nl/?s=scanner

web • https://www.michielvanbakel.nl/

 

SCIENCE AROUND US | arif abdillah | 2021

# 4. SCIENCE AROUND US | arif abdillah | 2021 | 20'

nadat hij erachter is gekomen, dat zijn vader in indonesië in een ziekenhuis is opgenomen en verdere medische behandeling weigert, moet budi, een indonesische, nog niet uit-de-kast gekomen verloren zoon, die in nederland woont, zijn koppige vader ervan overtuigen dat hij zich onder medische behandeling moet stellen, terwijl hij probeert zijn airbnb na een seksfeestje op te ruimen

web • https://www.arifabdillah.com/work/science-around-us

 

21 personen bezochten de filmavond

klik hier om de PRINTVERSIE van het programma als pdf-bestand te klik downloaden

data off-crimmp_cinema_06: zaterdagavond 8 oktober 2022 vanaf 20.30 uur

samenstelling programma: noud heerkens | facilitering en vormgeving: podium ocw / arnold schalks